तुम्हाला माहित आहे गूगल नाव कस पडल? Larry Page ने कॉलेज मध्ये असताना एक कॉम्पुटर प्रोजेक्ट बनवला तो एका कंपनीला इतका आवडला कि त्यांनी तो विकत घेतला … पण कंपनी एखाद्या व्यक्तीकडून प्रोजेक्ट खरेदी करू शकत नाही हा रूल कंपनीने त्याला सांगितला व बँकेत तुमच्या कंपनीच्या नावाने account खोला आणि मग आम्ही त्या नावाने चेक काढू असे सांगितले …. Larry Page ला नावच सुचेना त्यांनी विचार केला कि हे लाखो करोडो लोकांसाठी आपण काम कराव त्यांनी नाव ठेवल “Googol” त्याचा त्याचा अर्थ “1 followed by 100 zeros – 10000000000,0000000000,0000000000,0000000000,0000000000,

तुम्हाला माहित आहे गूगल नाव कस पडल? Larry Page ने कॉलेज मध्ये असताना एक कॉम्पुटर प्रोजेक्ट बनवला तो एका कंपनीला इतका आवडला कि त्यांनी तो विकत घेतला … पण कंपनी एखाद्या व्यक्तीकडून प्रोजेक्ट खरेदी करू शकत नाही हा रूल कंपनीने त्याला सांगितला व बँकेत तुमच्या कंपनीच्या नावाने account खोला आणि मग आम्ही त्या नावाने चेक काढू असे सांगितले …. Larry Page ला नावच सुचेना त्यांनी विचार केला कि हे लाखो करोडो लोकांसाठी आपण काम कराव त्यांनी नाव ठेवल “Googol” त्याचा त्याचा अर्थ “1 followed by 100 zeros – 10000000000,0000000000,0000000000,0000000000,0000000000,

We are eager to hear your EXPERT opinion

Close
error: Content is protected !!